Z výtěžků našich aktivit a díky našim dárcům a partnerům podporujeme neziskové aktivity na území bývalých okresů Hodonín a Břeclav. Za dobu našeho působení, od roku 2008, jsme podpořili na 80 projektů částkou přesahující 1 milion korun. Zde jsou některé z nich:

Podpořené projekty

Muzeum vinařství Mikulčic Občanské sdružení Mikulečtí vinaři Program: Poznej svoji komunitu 2012 Podpořeno: 30 000 Kč Již při slavnostním zahájení provozu Muzea vinohradnictví a vinařství, jehož projekt byl podpořen Jihomoravskou komunitní nadací v rámci programu Poznej svou komunitu...
Program: Poznej svoji komunitu 2012 Realizátoři: Sdružení břeclavských výtvarníků Podpořeno částkou: 20 000 Kč Další aktivity sdružení můžete sledovat na jejich webových stránkách či na facebooku. Komunitní projekt „Cukrovar žije uměním“ se uskutečnil v objektu bývalé haly cukrovaru č. 1....
Program: Poznej svoji komunitu 2012 Datum a místo konání:  Moravská Nová Ves 2012 -2013 Cíl projektu:       Oživení a zachování tradic v obci na Podluží Obohacení kulturního a společenského života v obci Oživení spolupráce mezi občany a občanskými sdruženími –...
Program: Poznej svoji komunitu 2012 Hlavním cílem projektu, realizovaného občanským sdružením Písek žije, bylo vytvoření prostor vhodných pro setkávání občanů Moravského Písku, dalšími, neméně důležitými cíli, bylo podnícení občanů cíleně se setkávat, oživení budovy Sokolovny v centru obce a...
Program: Poznej svoji komunitu 2012 Cíl projektu Prezentace insitních a lidových tvůrců na stránkách Malovaného kraje se podařilo bezezbytku splnit. Od března do prosince 2012 se čtenářům formou dvou pětidílných seriálů dostalo možnosti dozvědět se o lidech žijících (dnes, nebo ještě v nedávné...
V rámci grantového programu Poznej svoji komunitu pro rok 2014 jsme podpořili projekt sdružení Lužánek, které působí v Lanžhotě. Jejich projekt Hmyzí domečky se velmi vydařil. Přečtěte si taktéž novinový článek. Zde najdete fotografie z projektu a dokonce i video od pana Filipa Šálka, hlavního...
Projekt Bezpečně tmou realizovaný oblastní odbočkou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Kyjově (www.sons.cz),  který podpořila Jihomoravská komunitní nadace v rámci grantového programu Poznej svoji komunitu 2012 byl zaměřen na procvičování orientace v prostoru těžce zrakově...

Kontakt

Bankovní spojení: ČSOB 224 781 432/0300 Kasárenská 4, 695 01 Hodonín +420 777 112 437 zlata@jmkn.cz